Mebusevleri mah. Dögol cad.37/8 Çankaya / Ankara

0 (535) 306 7728

info@banamarkanisoyle.net

Sorularla Tasarım Tescili

1.Tasarım tescil süreci marka tescil sürecine benzer midir?   

Çok da benzer olduğu söylenemez. Bir marka tescil başvurusunda markanın diğer markalara benzerliği ve ayırt ediciliği re’sen değerlendirilir ve sonra yayına çıkarılır. Tasarımda ise TPE tarafından bu şekilde bir değerlendirme yapılmaz. Buna itiraza dayalı incelemesiz sistem denmektedir.

Bu sistemde koruma talep ettiğiniz tasarımın kendisininkine benzer olduğunu düşünen kişiler itiraz etme hakkına sahiptir. Bu taktirde TPE devreye girer ve itirazı değerlendirir. Ancak itiraz olmaksızın TPE böyle bir benzerlik araştırması yapmamaktadır.

2. Tasarım tescili nasıl gerçekleşmektedir?

Ülkemizde bu süreci dörde ayırmak mümkündür:

1.Şekli inceleme:

Başvuru için gerekli evrakların sunulup sunulmadığına ilişkin bir incelemedir.

2. Sicile Kayıt ve Yayınlama:

Şekli inceleme aşaması bittikten sonra tasarımınız Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili Bültende yayınlanır.

3. İtiraz süreci:

Tasarımınıza diğer tasarımcılar itiraz etme hakkına sahiptir: Belki sizin tasarımınızın kendininkilere eş/benzer olduğunu iddia edeceklerdir. Bu itirazlara sağlıklı ve detaylı bir şekilde cevap hazırlanması gerekmektedir.

İtirazı sunan tarafsanız da itiraz dilekçesinin dayanaklarının açık bir biçimde belirtilmesi, orijinal belgelerin sunulması önemlidir.

4. Belgelendirme:

TPE itirazı inceledikten sonra lehinize karar verirse yani tescilin devamına / kısmen devamına şeklinde karar verirse tescil belgeniz hazırlanır ve size gönderilir.

3. Tasarım koruması ne kadar süre içindir?

Başvuru tarihinizden itibaren 5 yıldır. İlgili Kanun hükmünde Kararname bu süreyi uzatmanıza izin verir. Bu da beşer yıllık dönemler halinde yenilemek suretiyle en fazla 25 yıl uzatmak şeklindedir. Yani beş yılın sonunda tasarımınızı hala korumak istiyorsanız yenileme başvurusunda bulunmanız gerekir.

4. Tasarım tescili için bir patent vekiliyle çalışabilir miyim?

Hayır, tasarım tescili için bir marka vekiliyle çalışmanız gerekmektedir.

5. Tasarımımı tescil ettirmek istiyorum. Bunu tek başıma yapabilir miyim?

Evet, buna hiçbir engel bulunmamaktadır. Sadece bir marka vekiliyle çalışırsanız bunun artıları bulunur:

Süreci takip etmek, gerekli yerlerde gerekli işlemleri yapmak, itiraz yazmak veya itirazlara cevap hazırlamak, yazışmaları takip etmek marka vekilinin sorumlulukları arasındadır.

Başka sorularınız mı var? Bizimle paylaşmak isterseniz:

info@banamarkanisoyle.net