logo
WhatsApp Bilgi Hattı

0 (535) 306 7728

Bloğumuza Hoşgeldiniz!

Patentler ne kadar süre için korunurlar? Yıllık Ücretler Ne Zaman Ödenir?

Patent belgesi, her türlü teknolojiye getirilen yeni, sanayiye uygulanabilen ve buluş basamağı içeren ürünler için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilmektedir. Patentlenebilirlik şartları 2017 yılında yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer aldığı gibi aslında kaynağını uluslararası düzenlemelerden alırlar.

Patent başvuruları, çok da kısa olmayan bir prosedürden geçmektedir. Prosedürle ilgili bilgi almak için Matrika’yı aramaktan çekinmeyin.

Bu yazımıda patent belgesinin hangi süreyle sınırlı olduğunu ve yıllık ücretleri detaylı bir biçimde inceleyeceğiz.

Patentin koruma süresi başvuru tarihinden itibaren başlamaktadır. Bir başka deyişle korunması için tescil tarihini beklemek gereksizdir. Tesciliniz, başvurudan 2 sene sonra bile gerçekleşse, ürününüzün korunması başvuru tarihinden itibaren başlamış sayılmaktadır.

Koruma tarihi 20 YILDIR. Toparlamak gerekirse patentiniz, başvuru tarihinizden itibaren 20 yıl süreyle korunur. Tabi ki 20 yıllık süre, tescil başvurusunun kabul edilmesi halinde geçerlidir.

Diğer yandan, patent başvuru sahibinin belli vadelerde ödemesi gereken bir yıllık ücret bulunmaktadır. Bu ücret Sınai Mülkiyet Kanunu gereğince “başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir.” Bu da demektir ki başvuru tarihinizden itibaren ilk 2 yıl içinde herhangi bir yıllık ücret ödeme yükümlülüğünüz bulunmamaktadır. Bu sürelerin takibi, biz ve bizim gibi patent ofisleri tarafından yürütülmekte ve böylelikle ücretlerin süresinde ödemesi amaçlanmaktadır.

Kanun’da geçen “vade” ibaresi başvuru tarihine karşılık gelen ay ve gündür. Yani 08.09.2017 tarihinde yapılan bir başvuruyu örnek vermek gerekirse, iki yolun sonu 08.09.2019 tarihine denk gelmektedir. Buna göre de yıllık ücretin ödenmesi gereken tarihin ilki 08.09.2019 ikincisi 08.09.2020 üçüncüsü 08.09.2021 ve benzeri şekilde devam eder.

Yıllık ücretin zamanında ödenmemesi halinde patent başvurunuz hükümden düşer mi?, sorusu sıkça sorulmaktadır. Kanun, ödemenin zamanında yapılmaması halleri için de bir imkan getirmiştir. Ancak burada ek bir ücret söz konusudur. Bunu bir çeşit para cezası olarak düşünebilirsiniz, vadeyi kaçırdığınızda hem yıllık ücreti hem de bu ek ücreti ödersiniz. Bu ücret oranı 2017 itibariyle yıllık ücretin %25’idir.

Önemle belirtmek gerekir ki bu imkan, vadeden itibaren 6 aylık süre için getirilmiş olup vadeden itibaren 6 ay bir gün sonra ödenmiş olsa dahi, bu ödeme geçerli bir ödeme olarak kabul görmeyecektir. Bu aşamada patent hakkı, vade tarihi itibariyle hükümden düşecek ve başvuru sahibine bildirimde bulunulacak ve durum Bülten’de yayımlanacaktır.

Sınai Mülkiyet Kanunu bu aşamada başvuru sahiplerine son kez bir ödeme imkanı getirmiştir: Başvuru sahibine yapılan bu bildirimden 2 ay içerisinde telafi ücretinin ödenmesi halinde ödeme tarihinden başlayarak patent canlanmaktadır.

Telafi ücreti nedir? 2017 için yıllık ücretin 1,5 katı oranında olup bu ücretin ve yıllık ücretin belirtilen 2 aylık sürede ödenmemesi halinde patent hakkı sona ermiş sayılmaktadır.

Görüldüğü gibi, getirilen ödeme yükümlülüğü katı bir sisteme değil esnek ve 3 aşamalı bir sisteme dayandırılmıştır.

Her zaman olduğu gibi patent başvurularında da bir patent ofisi vasıtasıyla işlem yapmanızı önermekteyiz. Ayrıntılı bilgi için Matrika’yı aramaktan çekinmeyin!

Sevgiyle,

Sağlıkla Kalın…

 

 

 

 

 

author

Dilara RENDE

Marka ve Patent Vekili

leave a comment