Mebusevleri mah. Dögol cad.37/8 Çankaya / Ankara

0 (535) 306 7728

info@banamarkanisoyle.net

banner

MARKA TESCİLİ HAKKINDA

HER ŞEY:

Marka tescil süreci, marka tescilinin önemi, marka tescili için gerekli belgeler ve uluslar arası marka tesciliyle ilgili bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Ülkemizde marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Marka tescil başvurusu faaliyet gösterdiğiniz sektör belirtilerek ve logonuz da varsa eklenerek yapılmaktadır. Marka koruması, başvuru tarihi itibariyle başlar ve 10 sene devam eder.

Marka tescil başvurusu için gerekli belgeler:

a. Marka tescil başvurusu şahıs adına yapılacak ise marka örneğiniz, kimlik belgesi örneği, vekaletname

b. Marka tescil başvurusu şirket adına yapılacak ise marka örneğiniz, imza sürküleri, vekaletname yeterli olmaktadır.

Marka tescil başvurusunda sektör belirlemenin-sınıflandırmanın önemi:

Tescil başvurusu, faaliyet gösterdiğiniz alanda gerçekleştirilmektedir. Zira istisnaları olmakla birlikte markalar, sadece faaliyet alanlarınızda korunurlar. Bu anlamda marka tescil başvurusu yaparken sektörü doğru belirlemek önem taşımaktadır. Türk Patent burada Avrupa Birliği mevzuatına paralel olarak her sene sektör listesini yayımlar. Marka tescil işlemleriyle ilgilenen marka vekilleri, bu listeyi baz alarak başvuruyu gerçekleştirirler. Sektörünüzü belirlemek için ofisimizle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Marka tescil sürecinde benzerlik araştırması:

Marka başvurunuzdan önce marka vekilimiz tarafından Türkiye’de tescilli markalar bazında bir araştırma yapılmaktadır. Aynı veya benzer sektörlerde markanıza benzer önceden tescilli markaların olup olmadığı incelenmektedir. Zira önceki tarihli bir marka tescili, sizin aynı/benzer kelimeyi tescil etmenizin önüne geçebilmektedir. Burada önceki tarihte marka tescil başvurusunda bulunmak önem kazanmaktadır.

Bu inceleme neticesinde markanıza benzer tescilli markalar olup olmadığı konusunda sizlere bilgi verilmektedir.

Marka tescil başvuru süreci nasıl işlemektedir?

a. Başvuru aşaması

Marka tescili için yukarıda belirtilen evraklarla birlikte online olarak marka tescil başvurusu gerçekleştirilir.

b. Şekli inceleme

Türk Patent tarafından öncelikle bir şekli inceleme yapılır ve dosyadaki bilgi ve evrakların eksiksiz olup olmadığı incelenir.

c. Benzerlik incelemesi

Türk Patent uzmanları, aynı veya benzer sektörlerde markanıza benzer tescilli markaların olup olmadığı konusunda bir inceleme yaparlar. Benzer markalar tespit edilmezse marka tescil başvurusunun yayımlanmasına karar verilir.

d. Yayım süreci

Marka tescil başvurunuzun Resmi Marka Bülteni’nde yayımlanması sürecidir. Yayımdan itibaren iki aylık süre içerisinde diğer marka sahiplerinin başvuruya itiraz hakları bulunmaktadır. İtiraz sebepleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nda özel olarak belirtilmiştir. En yaygın itiraz sebebi benzerlik iddiasıdır.

Başvurunuza süresi içerisinde itiraz edildiği taktirde bu itiraza karşı tarafımızca karşı görüş bildirme dilekçesi hazırlanabilmektedir. İtirazın olması, itiraz edenin mutlaka haklı olduğunu-dolayısıyla marka başvurunuzun reddedileceğini göstermemekle birlikte burada yapacağımız savunma önem taşımaktadır.

Marka tescil başvurunuzun yayım sürecinde herhangi bir itiraz gerçekleşmediği taktirde markanızın Sicile Tesciline karar verilir.

e. Marka Tescil Süreci

Marka tescil başvurusunun olumlu neticelenmesi halinde tarafımıza yapılan bildirim ile 660 TL (2018 için) tescil ücretinin ödenmesi talep edilir. 660 TL’nin bildirimden iki ay içinde ödenmesi halinde markanızın tescil belgesi tarafımıza gönderilir. Tescille birlikte başvuru tarihinden itibaren 10 yıl içinde markanız için koruma sağlanmış olur.

Marka tescil işlemlerinin maliyeti nedir?

Marka tescil başvurusu yaparken sektör belirlemenin önemi büyüktür. Zira Türk Patent tarafından belirlenen listeye göre bir seçim yapılmaktadır. Şayet faaliyetleriniz listedeki bir sınıfa giriyor ise başvuru ücreti olarak 240 TL resmi harç ödenmektedir. İlave her sınıf için 240 TL daha eklenerek başvuru gerçekleştirilir.

Bunun dışında başvuruyla birlikte danışmanlık hizmet bedeli alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen bize ulaşın.

Özetlemek gerekirse marka tescil başvuru aşamasında ödenecek ücretler:

  1. Başvuru ücreti (sınıf başına 240 TL)
  2. Danışmanlık hizmeti bedeli

Tescil sürecinin sonunda marka tescil başvurusu kabul edilirse 660 TL (2018 için)   resmi  harç- tescil ücreti alınmaktadır.

Bu süreçte markanızın yayımına itiraz gelmediği taktirde bir sektör için toplam maliyeti 240 TL+hizmet bedeli +660 TL olarak düşünebilirsiniz.

Marka başvurunuzun yayımına itiraz edildiği taktirde tarafımıza itiraza karşı görüş sunmak için bildirimde bulunulmaktadır. Karşı görüş bildirmek için herhangi bir resmi harç talep edilmemekle birlikte marka vekilimiz tarafından oldukça kapsamlı bir görüş dilekçesi hazırlandığından bunun karşılığında bir hizmet bedeli alınmaktadır.

Marka nedir?

Marka, firmanızın sunduğu hizmet/malı diğerlerinkinden ayıran bir ibaredir. Bu ibare kelimeden oluşabileceği gibi bir slogandan da oluşabilir. Örneğin “Kirlenmek Güzeldir” akıllarımızda yer etmiş ve “Omo” markasını direk olarak çağrıştıran bir slogandır. Eğer önceden düşünülmemiş bir kelimeyi mal veya hizmetiniz için tescil ettirmek istiyorsanız işte bu marka tescilini gerektirir.

Marka tescili neden önemlidir?

Markanızı taklitlerine karşı korumak anlamında marka tescili gerçekten de önemlidir.

Tescil, markanızı taklit edenlere karşı hukuki bir mücadele başlatabilmek bakımından önemlidir. Markanızı tescil ettirmediğiniz taktirde bir başkası tarafından aynı kelime veya logonun tescil edilmesi Aslında çok az kişinin bildiği bir konu marka taklidinin Kanun’a göre suç teşkil ettiği hususudur. Gerçekten de Kanun yaratıcılığı korumak adına markaların kolay bir şekilde kopyalanmasını, benzerinin aynı yahut benzer sektörlerde kullanılmasını engelleyen hükümlere sahiptir. Markalar Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında korunurlar.

Markanızın ayırt ediciliğinin yüksek oranda olması son derece önemlidir. Markanızı belirlerken kişileri yanıltıcı, tanımlayıcı ifadeler kullanmamak kadar başka markalardan farklı olmak da büyük önem taşır. Örneğin bir balon üreticisinin bu sektörde UÇAN B ismini tescil ettirmek istemesi halinde bu ibare oldukça düşük bir ayırt ediciliğe sahip olacaktır. Örneğin bir fırın için “ekmek, ekmekçi” ibareleri düşük ayırt ediciliktedir.

Marka yaratma sürecinde gerek tazminat gerekse suç ihbarı ile karşılaşmamak için de özenli bir araştırma yapılması gerekir. Taklit marka sahipleri bu yaptırımlarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Dolayısıyla yeni marka yaratma sürecinde de ülkemizdeki diğer markaları taramak adına bir marka vekiline danışmakta fayda bulunmaktadır.

Uluslararası marka tescil süreci nedir?

Marka tescil başvurusu Türkiye’de gerçekleştirilir. Şayet uluslararası alanda da markanızı korumak isterseniz Madrid Protokolü kapsamında buradaki başvurunuza paralel olarak yurt dışı başvuruları gerçekleştirilir. Madrid sistemi, tek bir başvuru ile birçok ülkeyi seçmemize imkan tanımaktadır. Uluslararası başvuru, ulusal başvuruya paralel olarak AYNI LOGOYLA yapılır. Ülkemizdeki başvurudan farklı bir başvuru yapılamaz. Tek bir başvuru ile birden fazla ülke seçilerek yapılabilen başvuru neticesinde yetkili kurum WIPO başvuruları teker teker seçilen ülkelere gönderir. Her ülke başvuruyu kendisi değerlendirir ve durumu WIPO’ya bildirir. Uluslar arası marka tescil başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Matrika ile Çalışın,

Kazanın!