logo
WhatsApp Bilgi Hattı

0 (535) 306 7728
banner

Önceden de belirttiğimiz üzere marka, patent, tasarım ve faydalı modele ilişkin haklar 10.01.2017'de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile yeniden düzenlendi. Kanun'da marka olabilecek işaretler olarak; "kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler,...

15. 02.2017'de gerçekleştirilen toplantıda konunun uzmanları yeni kanunu anlattı. Yeni yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu'nda uygulamada var olan tıkanıklıklar irdelenmiş ve çözülmeye çalışılmış. Teoride çok güzel yenilikler içeren kanuna toplantıda da değinilen...

Önceden de belirttiğimiz gibi marka,patent, tasarım ve faydalı model tescil, itiraz ve davalarla ilgili süreçleri düzenleyen Kanun Hükmünde Kararnameler yürürlükten kalktı ve yerlerine bu alanları düzenleyen tek bir kanun çıkarıldı: Sınai Mülkiyet Kanunu. Aşağıda 10 Ocak...

Matrika Patent olarak çıkarılan Sınai Mülkiyet Kanunu'na ilişkin faydalı bilgiler içeren toplantılara katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi kanun çok kısa bir süre önce çıkarıldı. Henüz bu kanunu anlatan, ciddi bir şekilde değişiklikleri ele alan bir kitap...

Kısa bir süre önce yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu marka, patent, tasarım ve faydalı model tescil süreçlerinde önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Uzun bir süredir beklenen bu değişiklikler, gerek Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki işlemleri gerekse...

Bazı markaların piyasada hiç benzeri yoktur ve başvuru sürecini kolaylıkla geçer, tescil belgesi alırsınız. Bazense marka başvurunuz itirazlara uğrar, itiraz üzerine yetkili tescil kurumu itirazı haklı bulabilir ve böylelikle de dava sürecine kapı aralanmış olur. Davalarsa...

Merhaba. Bu yazımızda "coğrafi işaret"lerden bahsetmek istiyoruz size. Kanundaki tanımı "belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret" şeklindedir. Coğrafi...

Matrika Patent, marka tescil başvurusuna ilişkin işlemlerinizi gerçekleştiren bir marka-patent ofisidir. Bu işlemleri yaparken şirketinizi marka sahibi yaparak ona değer katmayı amaç edinmiştir. Bu sebeple markanıza, markayı yaratırken gösterdiğiniz emek ve zamana değer...

Tanınmış markalardan Markaların Korunması Hakkında KHK'nin hem 7. maddesi bahseder: "Aşağıda yazılı işaretler marka olarak tescil edilemez: ı) Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar..." Hem de 8....